Om os

Lidt om varmeværkets historie

I foråret 1960 ved et møde i Skørping Borger- og Håndværkerforening rejstes spørgsmålet om opstart af et varmeværk i byen igen - man havde drøftet det nogle år tidligere, uden at det blev til noget.

Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 16. august 1960. Vedtægter blev vedtaget og varmeværkets første bestyrelse blev valgt. Bestyrelsens medlemmer var, købmand E. Christensen, murermester Knud Jensen, kæmner Fr. Møller Johansen, snedker Kaj Nielsen og suppleanterne var rentier Niels Asp og manufakturhandler Poul Monrad.

Der blev nu arbejdet videre med spørgsmålene om placering, lånetilbud, olieleverance m.m.

I marts 1961 var tilslutningen på ca. 80 medlemmer, og man besluttede nu endeligt at bygge et varmeværk.

Varmeværket bliver placeret på adressen Møldrupvej 2, og maskinarbejder Harald Houlberg blev ansat som varmemester.

Den 14. august 1961 sættes vand på kedel og ledningsnet og den 15. august 1961 kl. 10.00 sættes værket i drift. Skørping har fået sit varmeværk.

Skørping Varmeværk har fyret med træflis siden 1984 og var et af de første varmeværker, som på den måde prøvede at begrænse olieforbruget. Træflis regnes for CO2 neutralt. 

Efter drift i mange gode år og tilgang af mange medlemmer bliver værkets kapacitet for lille, og da man samtidig skal have en anden placering end inde midt i byen, køber værket en byggegrund med overtagelse den 15. august 2007. Der er nu 955 medlemmer.

Det nye varmeværk bygges på adressen Skørping Nord 11, og er klar til drift den 11. juni 2008. Varmen produceres på en 7 MW stor fliskedel, herudover er oliekedlen fra det gamle værk flyttet med ud på det nye værk til afhjælpning, når fliskedlen skal lukkes ned.

Den 30. august 2008 er der officiel indvielse af det nye varmeværk. Samtidig siges farvel til varmemester Finn Poulsen, der har været ansat siden juni 1989. Jobbet overtages af Lars Nielsen, der i maj 2010 afløses af driftsleder Martin Christensen.

Der er nu også indgået aftale med Rebild Varmeværk om levering af varme.

Der er endvidere lagt rørledning til Gl. Skørping, hvor der er indgået tilslutningsaftaler med 36 forbrugere.

I skrivende stund, dvs. sommeren 2010, er der 1054 medlemmer.

Pr. 1. juli 2012 fusionerer Skørping Varmeværk med Rebild Varmeværk og der er pr. denne dato ialt 1290 medlemmer.

//